Slovak Open 2020 -INTERNATIONAL KICKBOXING TOURNAMENT MEMORIAL OF LADISLAV “DOKY” TOTH - 21.02.2020

Štatistika

Jednotlivci

Počet klubov:90
Počet súťažiacich:460
Počet štátov:12 - Austria, Belarus, Croatia, Czech Republic, France, Hungary, Israel, Poland, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Ukraine
Počet štartov:826
Full contact:37
K1-Rules:100
Kick light:264
Light contact:263
Point fighting:162
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactPoint fighting štarty
klub počet Full contactK1-RulesKick lightLight contactPoint fighting štarty
rozhodca klub rozhodcovská kvalififácia
tréner klub trénerská kvalifikácia