3. kolo Open Ligy SZKB - 10.11.2018

Informácie

Dátum: 10. novembra 2018 (sobota)
Miesto: Športová hala v Hnúšti, ul. Športová 930
Prezentácia a váženie: Sobota – 10. novembra 2018 – 7.00 – 8.30 hod. – športová hala
Porada rozhodcov: 8.45 – 9.15 hod. /účasť nutná/
Porada trénerov: 9.00 hod.
Začiatok súťaže: 9.30 hod.
Disciplíny: Light contact, Kick light – kadeti /nar. 1.9.2002 a mladší/
Light contact, Kick light – seniori /nar. 1.9.2002 a starší/
Low kick - juniori /nar. 1.9.2002 až 31.9.1999/ s platným reverzom borcov do 18 r.
K1 a Low kick - seniori /nar. 1.9.1999 a starší/ s platným reverzom borcov
do 18 r. (v prílohe)
V zmysle Súťažného poriadku SZKB 2018 a pravidiel SZKB /WAKO/


Usporiadateľské konto: SZKB
Termín: 10.11.2018
Registrácia: 25.10.2018 - 09.11.2018
Ostaršenie: Áno
Viacnásobný štart: Áno